Начало Цени Промоции Стани Клиент Поща Потребители
ФОРУМ Общи Условия     Контакти Защо VikNET?

VikNET (Вик НЕТ) се радва да предложи на своите текущи и бъдещи клиенти новата и бързоразвиваща се услуга - "Достъп до Интернет" .

Какво предлагаме ?

 • Използвайте Интернет без да ползвате телефонната си линия.

 • Без да плащате допълнителни разходи за телефон.

 • Без да се притеснявате колко време прекарвате в Интернет.

 • Сърфирайте с много по висока скорост от тази на останалите ЛАН доставчици.

 • Бъдете 24-часа online.

Изисквания за ползване на услугата:

 • да сте в район с наше покритие

 • да разполагате с LAN (мрежова) карта.

 • такса за активиране - БЕЗПЛАТНО

Домашни потребители - НЕОГРАНИЧЕН ИНТЕРНЕТ:

БЪЛГАРСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ОБЩО ЦЕНА
14 Mbit/s 13 лева
24 Mbit/s 16 лева
34 Mbit/s 17 лева
44 Mbit/s 19 лева

Забележка: Няма ограничение за натрупания трафик.

Всички клиенти получават:

 • Безплатен POP3 e-mail.

 • Безплатно WEB пространство.

 • Безплатен статичен реален IP адрес.

 • Безплатно SMS известяване за изтичане на предплатения период.

 • Онлайн справка за изразходвания трафик .

   www.VikNET.com

    

 

Copyright © 1999-2009 VikNET.com All Rights Reserved.

All rights reserved on all pictures and texts.